Kontakti

Lai dabūt pivonošanas ankētu lūdzu ierakstiet savus datus sekojošajā formā:

Vards:

Uzvards:

E-pasts:

Draudzes priekšnieks

Gints Zentelis tālr.: 26655778

Zvannieku mājas saimniece

Sandra Dzenīte 26477091

Draudzes aktivitāšu kuratore

Linda Baļčūne linda.balcune@gmail.com

Draudzes adrese:

Anglikāņu baznīcā, Anglikāņu ielā 2a, Rīgā

Draudzes rekvizīti:

Rīgas Reformātu – Brāļu evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. Nr.: 90000339839

Konta Nr.: LV32 HABA 0007 40J0 4609 7

Banka :Swedbank

Bankas kods:HABALV22

Zvaninieku mājas: www.zvannieki.lv