Church-011

Šeit iet viss, kam jābut iepriekš jaunumiem.

Nedēļas citāts.

Kāda izskatās mīlestība?
Tai ir rokas, kas darbojas citu labā.
Tai ir kājas, kas steidzas pie grūtdieņiem.
Tai ir acis, kas redz postu un trūkumu.
Tai ir ausis, kas sadzird nelaimīgo nopūtas.
Tāda ir mīlestība.

Šeit iet viss, kam jābut pēc jaunumiem.

Dievkalpojumi: Svētdienās pl. 17.00
Pārrunu vakari: Otrdienās pl. 19.00